OBSERVER WHIP OF THE WEEK - 2020 Kia Niro  PHEV EX Premium